نکته های مهم برای انتخاب مبلمان

نکته های مهم برای انتخاب مبلمان

مبلمان نقش مهمی در دکوراسیون منزل دارد،چنانکه با تغییر چیدمان مبملمان میتوان چهره ای جدید به فضا بخشید، انتخاب درست مبلمان و ست کردن آنها با هم نیز اهمیت بسیاری دارد . در انتخاب مبل و اجزای آن باید به متغیر هایی از قبیل ۱-رنگ ۲-نوع اجرای رنگ  ۳- سبک مبلمان ۴-فضای استفاده ۵-چیدمان
ادامه مطلب