سوال اول؟

خرید اجناس دربرگینو چگونه است؟

جواب:شما مشتری عزیز می توانید پس از انتخاب کالا و تعداد آن به سبد کالا رفته و کالاهای انتخابی خود را مشاهده نمایید ودر صورت تمایل بقیه روند خرید که شامل تایید نهایی و پرکردن فرم اطلاعات خرید است را انجام فرمایید ،پس از تکمیل این فرایند از گروه برگینو با شما تماس حاصل میشود تا در مورد ارسال محصول با شما هماهنگی های لازم بعمل آید.

سوال دوم؟

پرداخت در برگینو چگونه صورت می گیرد؟

کلیه هزینه بعد از ارسال محصول و تایید نهایی شما از صحت محصول به صورت حظوری دریافت می شود.